• • 20 års erfarenhet inom värmepumpar och vvs • Egna hantverkare som utför installation

Köpvillkor

Betalning
När du handlar hos kan du känna dig trygg. Vi använder oss av Nets betalningstjänster.
Du har möjlighet att betala med faktura, kort (Visa eller Mastercard) samt direktbetalning via er bank

Outlöst försändelse
Försändelse som ej utlöses varpå paketet går i retur faktureras 199 kr per paket för att täcka våra transport- och hanteringskostnader.

Byte/retur

De första 14 dagarna: Varan ska vara oanvänd och i nyskick, men du har rätt att försiktigt öppna förpackningen och undersöka varan för att se vad den har för egenskaper och funktion. Var varsam, om varan eller förpackningen hanterats oförsiktigt kan det bli avdrag på återbetalningen.

Efter 14 dagar: Varan ska vara oanvänd, i nyskick, i sin originalförpackning och ha samtliga eventuella etiketter och märkningar kvar.

Kontakta kundtjänst för retur eller byte 0220 770000

Försäljning till minderåriga
Köp från personer under 18 år accepteras ej utan målsmans godkännande.

Tvist
En eventuell tvist, med anledning av dessa villkor, avgörs i svensk rätt enligt svensk domstol.

Integritets- och cookiepolicy

Vi samlar med ditt samtycke in personuppgifter från dig för att kunna uppfylla det avtal vi har ingått med dig
och för att kunna få kontakt med dig under avtalstiden och ev. garantitid.

Vi använder uppgifterna tills du meddelar oss att du motsätter dig det.
Vi behandlar dina uppgifter i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen.

Du kan begära att få veta vilka av dina personuppgifter vi lagrar och du kan också begära rättelse om du tycker att någon uppgift är fel,
radering av uppgifter, överföring av uppgifter (s k dataportabilitet) eller en begränsning av hur vi får använda uppgifterna.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att vi befrias från våra förpliktelser att fullfölja ingångna avtal.

Installation

Vid beställning av installation kommer ni att kontaktas av vår egna montör för installations tid.

Hela beloppet faktureras först efter att vi installerat produkten.

Vi förbehåller oss rätten att fakturera eventuellt rot-avdrag om sökande får avslag hos skatteverket.


Bäkmarks VVS AB Org nr: 556808-8008